CRISTALLERIES

MONTY, S.L.



Francesc Salvans, 47
08225 - TERRASSA
BARCELONA
Tel.: 937 351 573
Fax: 935 373 299

E-mail: cristalleriesmonty@hotmail.com
Bienvenido/a a nuestra web

VIDRES PLANS DE TOTES LES CLASSES

METAL.LISTERIA D' ALUMINI
(FABRICACIÓ PRÒPIA)

Horari: de dilluns a divendres de:
08'00 a 13'00 i de 15'00 a 19'00 hores

Web: Clic aquí per a més informació